Blade Runner Movie

Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit

Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit
Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit
Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit

Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit
Please see photos for details of what is included.
Rick Ross Blade Runner Pistol Deckard Blaster Prop Model Kit